Preskočit na obsah
| Print

Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty Čertovica II. a III.etapa-kanalizácia a ČOV

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Vybudovaním novej samostatnej ČOV pre chatu Čertovica v okr. BR zabezpečiť enviromentálne vyhovujúci spôsob likvidácie splaškov z tejto chaty.
 • Betroffene Gemeinde: Jarabá (okres: Brezno)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: MUDr. Attila Czirfusz CSc., Ing.Gertrúda Geskeová, Komárňanská 58, Hurbanovo,
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Brezno, odbor životného prostredia, Obec Jarabá
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Proeko, Poprad
  Právoplatné rozhodnutie
  18.03.2004