| Print

Prístavba a nadstavba bazéna, kongresovej haly a apartmánov – Hotel PIERIS

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zmeny vykonávanej činnosti je rekonštruovať a modernizovať Hotel PIERIS v rozsahu prístavby bazéna, kongresovej sály a apartmánov.
 • Betroffene Gemeinde: Pribylina (okres: Liptovský Mikuláš)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Liptovský Mikuláš
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Projektwerber: Tatranský Permon a.s. Pribylina
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31664571
 • Genehmigungsbehörde: Obec Pribylina
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  06.11.2019
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  06.11.2019
  06.11.2019
  06.11.2019