| Print

Priemyselný park Kostolné Kračany

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom predloženého zámeru činnosti je vybudovanie priemyselného parku v obci Kostolné Kračany ako novej priemyselno - skladovej zóny.
 • Betroffene Gemeinde: Kostolné Kračany (okres: Dunajská Streda)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,
 • Projektwerber: obec Kostolné Kračany
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00305511
 • Genehmigungsbehörde: ObÚ Kostolné Kračany
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.