Preskočit na obsah
| Print

Priemyselný park drevospracujúceho priemyslu Spišská Nová Ves

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 5.3 Výroba nábytku 9.13 Projekty rozvoja priemyselných zón
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Vybudovanie priemyselného parku drevospracujúceho priemyslu v juhovýchodnej časti mesta Spišská Nová Ves, v areáli Nový Domov Holding a.s. Pre činnosť budú využívané existujúce opustené budovy po rekonštrukcii a čiastočne sa uvažuje s výstavbou nových hál a rekonštrukcia existujúcich produktovodov.
 • Betroffene Gemeinde: Spišská Nová Ves (okres: Spišská Nová Ves)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: BIC, Spišská Nová Ves
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31659969
 • Genehmigungsbehörde: OU Spišská Nová Ves
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Ing. Beáta Antonická, SLOVZEOLIT, s.r.o.
  Právoplatné rozhodnutie