| Print

Priemyselný areál Žarnovica – výstavba tepelného a elektrického zdroja

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.13 Ostatné priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody, ak nie sú zaradené v položkách c. 1 - 4 a 12
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Doplnenie pôvodne navrhovanej činnosti o zdroj tepelnej a elektrickej energie – blok spalinovej technológie - plynová turbína + spalinový kotol
 • Betroffene Gemeinde: Žarnovica (okres: Žarnovica)
 • Zuständige Behörde: OkÚ Žarnovica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Bystrická 53, 96681 Žarnovica
 • Projektwerber: Energy Edge ZC s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36866661
 • Genehmigungsbehörde: OUZC OSZP, Mesto Žarnovica
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  15.02.2019
  Text oznámenia o zmene
  15.02.2019

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien