| Print

Prestavba západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia zimného štadióna v Banskej Bystrici

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 14.5 Športové a rekreacné areály vrátane trvalých kempingov a karavánových miest neuvedené v položkách c. 1 – 4
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zimný štadión Banská Bystrica má kapacitu cca 2 841 miest pre návštevníkov. Otvorený bol v decembri roku 1956, zastrešený bol v roku 1966 drevenými oblúkovými lepenými nosníkmi. Je domovským stánkom hokejového klubu HC ’05 Banská Bystrica, ktorý má predmetné priestory štadióna v prenájme od mestkej spoločnoasti MBB a.s.. V roku 2009 prebehla rekonštrukcia južnej tribúny, ktorá bola v havarijnom stave. V decembri 2013 prebehla rekonštrukciu severnej tribúny. V auguste 2019 podporila odsúhlasila vláda Slovenskej republiky finančnú podporu pre organizáciu Letného olympijského festivalu mládeže (EYOF), ktorý sa bude konať v júli 2021 a s tým súvisiace investície do športovísk v Banskej Bystrici. Podujatie EYOF je multišportovým olympijským podujatím európskeho charakteru pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov. V Banskej Bystrici sa uskutoční 16. edícia letnej verzie EYOF. Predpokladá sa účasť 3 500 športovcov z 50 štátov, 460 rozhodcov, 2 000 dobrovoľníkov, 200 pracovníkov médií, 150 pracovníkov bezpečnostných služieb, viac ako 200 usporiadateľov a 240 VIP hostí, čo predstavuje celkom vyš e 6 000 zúčastnených osôb. Súťažiť sa bude v desiatich olympijských športoch na úrovni majstrovstiev Európy juniorov. Pri organizácii tejto medzinárodnej športovej akcie sa počíta aj s využitím zimného štadióna.
 • Betroffene Gemeinde: Banská Bystrica (okres: Banská Bystrica)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Banská Bystrica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
 • Projektwerber: MBB a.s.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36039225
 • Genehmigungsbehörde: Mesto Banská Bystrica
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  15.11.2019
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  15.11.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  10.01.2020