| Print

Prestavba hotela ZOBOR na obchodné a hotelové centrum

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom prestavby obchodno-hotelového centra v Nitre v centrálnej mestskej zóne je uspokojenie potrieb obyvateľstva pri nákupe spotrebného tovaru.
 • Betroffene Gemeinde: Nitra (okres: Nitra)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: Hotel ZOBOR, s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31592015
 • Genehmigungsbehörde: MÚ Nitra
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.