Preskočit na obsah
| Print

Prepojovací VTL plynovod Komárno-Kolož DN 300 PN 4,0 MPa

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.15 Diaľkové plynovody s potrubím so svetlosťou alebo s tlakom
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom realizácie tejto stavby je vybudovanie vysokotlakového prepojovacieho plynovodu DN 300 PN 4,0 MPa medzi jestvujúcou VTL plynovodnou sústavou Bratislava - D. Streda - Komárno DN 300 PN 4,0 MPa a VTL plynovodnou sústavou DN 300 PN 4,0 MPa Bánov - Gbelce - Kolož. Stavba vytvorí ucelenú vysokotlakovú plynovodnú sústavu od jestvujúcej prepúšťacej stanice VVTL - VTL pri obci Bánov cez Gbelce - Kolož - Komárno až po Bratislavu
 • Betroffene Gemeinde: Svätý Peter, Komárno (okres: Komárno)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: SPP š. p., Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: OU Komárno
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Tibor Bartalos

  Abschließender Standpunkt

  Právoplatné záverečné stanovisko
  11.10.2001