| Print

Preložka múrika protipovodňovej ochrany Prístavná ulica

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 10.7 Objekty protipovodnovej ochrany
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen