| Print

Prekladisko minerálnych olejov - Prístav Bratislava

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 13.9 Obchodné prístavy, prístavné móla na nakladanie a vykladanie, ktoré sú pripojené k zemi a vonkajiie prístavy (okrem železniených mól)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru je prečerpávanie ropných produktov.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií , Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: SPaP a.s., Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35705671
 • Genehmigungsbehörde: MÚ Bratislava, KÚ Bratislava, Oú BratislavaII
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Creative, spol. s.r.o., Pezinok
  Právoplatné rozhodnutie
  15.12.2003