| Print

Predajňa potravín LIDL Piešťany

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zámeru je výstavba predajne potravín LIDL vrátane parkoviska pre zákazníkov predajne, ktorá má slúžiť na nákupy pre obyvateľov mesta Piešťany, ako aj obyvateľov okolitých obcí.
 • Betroffene Gemeinde: Piešťany (okres: Piešťany)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: LIDL s.r.o. Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35793783
 • Genehmigungsbehörde: MÚ Piešťany
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.