| Print

Polyfunkčný dom na Janotovej ulici - Janotka

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zmena dispozično-funkčného riešenia navrhovaného polyfunkčného objektu, pričom dôjde k redukcii podlažnosti objektu z pôvodného 10-podlažného objektu na 8-podlažný. Zmena spočíva aj v rozdielnej bilancii statickej dopravy, celkovo dochádza k zníženiu počtu parkovacích stojísk z pôvodných 228 PM na 123 PM.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Karlova Ves (okres: Bratislava IV)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Projektwerber: Ing. Martin Linkeš, Pod lesom 11/C, 841 04 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: MČ Bratislava - Karlova Ves
  Okresný úrad Bratislava
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  28.07.2020
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  28.07.2020

  Súvisiace akcie- Informácia o väzbe navrhovanej činnosti a jej zmien