| Print

Polyfunkčný areál - Prievozská ul., Bratislava

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Navrhovaný polyfunkčný areál je administratívnym centrom s doplnkovými funkciami, ako prenajímateľné plochy malých prevádzok a priestory technického vybavenia.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Ružinov (okres: Bratislava II)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: MPT Immo spol. s.r.o., Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Bratislava II
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.