| Print

Polyfunkčný areál priemyselného parku a skládky odpadov podľa patentu č.281 981 na k.ú.Jesenské

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.3 Skládky na zneýkodňovanie nie nebezpečného odpadu
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom posudzovanej činnosti na životné prostredie je vybudovanie polyfunkčného areálu priemyselného parku a skládky odpadov
 • Betroffene Gemeinde: Jesenské (okres: Rimavská Sobota)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo životného prostredia,Ministerstvo životného prostredi
 • Projektwerber: MEVY s.r.o., Jazmínova 552, Jesenské 980 02
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36621030
 • Genehmigungsbehörde: MŽP SR,Ministerstvo hospodárstva SR,ObÚ v Rimavskej Sobote-príslušné odbory
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.