| Print

Polyfunkčný areál Dúbravka - Billa predajňa

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom stavby je doplnenie existujúcej výstavby o objekt vyššej občianskej vybavenosti " Polyfunkčný areál Dúbravka-BILLA predajňa"
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Dúbravka (okres: Bratislava IV)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo hospodárs
 • Projektwerber: BILLA Reality Slovensko spol.s.r.o, Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35737948
 • Genehmigungsbehörde: Mestský úrad Dúbravka
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.