| Print

Polyfunkčná budova a parkovací dom Kaufland

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Výstavba pozemných stavieb - dvojpodlažnej polyfunkčnej budovy a päťpodlažného parkovacieho domu s dvomi podzemnými podlažiami spoločnosti Kaufland v Bratislave.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Bratislava
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Tomášikova 46, 832 05 Bratislava
 • Projektwerber: Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35790164
 • Genehmigungsbehörde: MČ Bratislava - Nové Mesto, OÚ BA OSŽP
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  17.07.2019
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie IVASO, s.r.o.
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  17.07.2019
  15.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  27.11.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  16.01.2020