| Print

Podzemná parkovacia garáž - 138 miest v administratívnej budove Račianske mýto v Bratislave - novostavba

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Budova je navrhovaná ako 13-podlažná , ktorá okrem funkcie administarívnej plní aj funkciu obchodnú a výstavnú.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Staré Mesto (okres: Bratislava I)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: IPR Slovakia spol. s.r.o., Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35770431
 • Genehmigungsbehörde: Staré mesto Bratislava
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.