| Print

Plnička minerálnych vôd v Hôrke pri Poprade

 • Act: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 11.1 Pivovary, sladovne, vinárske závody a výrobne nealkoholických nápojov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Vybudovanie nového závodu na plnenie minerálnej vody z vrtu H 10 v Hôrke pri Poprade do malospotrebiteľských fliaš a obalov pre distribúciu a predaj v obchodnej sieti SR a v zahraničí.
 • Betroffene Gemeinde: Hôrka (okres: Poprad)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Projektwerber: Hanácká kyselka Slovakia spol. s r.o., Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35781629
 • Genehmigungsbehörde: KÚ Prešov - odbor ŽP
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Ing. Konštantin Vika, CSc.,súdny znalec z oboru VH
  Právoplatné rozhodnutie