| Print

Plešivec - ČOV

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Čistenie odpadových vôd z obce Plešivec.
 • Betroffene Gemeinde: Plešivec (okres: Rožňava)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Obec Plešivec
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00328642
 • Genehmigungsbehörde: ObÚ Plešivec, OÚ Rožňava
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.