| Print

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2020-2027

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Bereich: podla § 4, ods. 1
  • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen