Preskočit na obsah
| Print

Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Kamenný potok

 • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Hlavným účelom stavby je výstavbou suchého poldra (variant 1), resp. ochrannej nádrže (variant 2) na toku Kamenný potok zvýšiť protipovodňovú ochranu obce Píla, ako aj ďalších nižšie položených obcí. Toto bude dosiahnuté bezpečným zachytením povodňových prietokov a ich následným postupným vypúšťaním.
 • Betroffene Gemeinde: Častá, Dubová (okres: Pezinok)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK, Povodie dolného Váhu, odštepný závod
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36022047
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.12.2022
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie VODOTIKA, a.s.
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  01.12.2022
  01.12.2022
  01.12.2022
  01.12.2022
  01.12.2022
  01.12.2022