Preskočit na obsah
| Print

Píla – protipovodňové opatrenia v povodí toku Gidra

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.1 Priehrady, nádrže a iné zariadenia urcené na zadržiavanie alebo na akumuláciu vody vrátane suchých nádrží - s výškou hrádze nad základovou líniou alebo - s celkovým novým objemom alebo dodatocne zadržaným objemom - s rozlohou
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom navrhovanej činnosti je výstavba protipovodňovej ochrany a zabráneniu škodám vzniknutým z dôvodu zvýšených prietokov na toku Gidra.
 • Betroffene Gemeinde: Budmerice, Píla, Častá (okres: Pezinok)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK, Povodie dolného Váhu, odštepný závod
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36022047
 • Genehmigungsbehörde: Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  01.12.2022
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie VODOTIKA, a. s.
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  01.12.2022
  01.12.2022
  01.12.2022
  01.12.2022
  01.12.2022
  01.12.2022