| Print

Penzión - Valčianska dolina, Valča

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 15.1 Výstavba športových, rekreačných a turistických ubytovacích zariadení vrátane kempingov a iných objektov, hotelové komplexy a súvisiace zariadenia
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom výstavby penziónu vo Valčianskej doline je zahustenie existujúcej zástavby v lyžiarskom stredisku Snowland ako i doplnenie poskytovaných služieb.
 • Betroffene Gemeinde: Valča (okres: Martin)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo školstva,
 • Projektwerber: CHIRANA-PREMA TRADE s.r.o., Ul. Krajinská 1, 921 75 Piešťany
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 34107428
 • Genehmigungsbehörde: Obec Valča
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.