| Print

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Rozšírenie výroby spoločnosti Mäso ZEMPLÍN, a.s."

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 12.2 Bitúnky a mäsokombináty, hydinárske závody s kapacitou
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Posilniť konkurencieschopnosť navrhovateľa - Mäso ZEMPLÍN, a.s. na miestom trhu. Prispieť k dosiahnutiu vyváženého územného rozvoja sídla Michalovce udržiavaním pracovných miest. Zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti ako prvovýrobcu prostredníctvom lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií.
 • Betroffene Gemeinde: Michalovce (okres: Michalovce)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Projektwerber: Mäso ZEMPLÍN, a.s.
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36205915
 • Genehmigungsbehörde: OU MI
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  22.10.2019
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  22.10.2019
  22.10.2019
  22.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  13.12.2019
  Právoplatné rozhodnutie
  13.01.2020