| Print

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - "Kravín rekonštrukcia - Jastrabie"

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 11.1 Zariadenia na intenzívnu živocíšnu výrobu vrátane depónií vedlajších produktov s kapacitou a) hospodárskych zvierat b) ošípaných c) hydiny
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia existujúceho kravína. Účelom zmeny navrhovanej činnosti je zabezpečiť: - vysokú produktivitu práce s jednoduchou obslužnosťou, - plnenie požiadaviek "welfare" s cieľom zvýšenia úžitkovosti a zlepšenia zdravotného stavu chovaného dobytka, - konštrukčným riešením a prevedením zodpovedajúcu kvalitu a dlhú životnosť kravína.
 • Betroffene Gemeinde: Jastrabie pri Michalovciach (okres: Michalovce)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Michalovce
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Nám. Slobody 1, 07101 Michalovce
 • Projektwerber: Ing. Jozef Knežo, samostatne hospodariaci roľník
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31244033
 • Genehmigungsbehörde: Obec Jastrabie pri Michalovciach
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  24.07.2020
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  24.07.2020
  24.07.2020
  24.07.2020