Preskočit na obsah
| Print

Osobitne určená skládka odpadov Budmerice

 • Gesetz: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 8.2 Skládky na zneškodňovanie zvláštnych a nebezpečných odpadov
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom stavby je zaistiť nezávadné zneškodnenie zvláštnych a nebezpečných odpadov, ktoré nemožno využiť iným spôsobom.
 • Betroffene Gemeinde: Budmerice, Jablonec, Vištuk (okres: Pezinok)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo hospodárs
 • Projektwerber: O.H.Budmerice, spol. s r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Pezinok
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Ekoconsult, Bratislava

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument Ekoconsult, Bratislava

  Abschließender Standpunkt

  Právoplatné záverečné stanovisko
  29.09.1998