| Print

Optimalizácia výrobného procesu v spoločnosti TIK Slovakia s.r.o.

 • Act: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 8.7 Priemyselné zariadenia na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Navrhovaná zmena bude spočívať v pridaní novej priebežnej sušiarne a novej lakovacej stolice k existujúcej linke LTG4 za účelom zjednodušenia výrobného procesu.
 • Betroffene Gemeinde: Košice - Barca (okres: Košice IV)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: TIK Slovakia s.r.o., Podnikateľská 14, 040 17 Košice
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31714960
 • Genehmigungsbehörde: Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  02.04.2019
  Text oznámenia o zmene
  02.04.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  22.10.2019