| Print

Odpadové hospodárstvo a ochrana ŽP v SPP, š.p. Odštepný závod Poprad - stavba č. 5706072

 • Act: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 8.5 Stavby, objekty a zariadenia na nakladanie s nebezpečným odpadom
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Výstavba skladu odpadov bude slúžiť na dočasné skladovanie všetkých kategórií odpadov (obyčajných, zvláštnych i nebezpečných vznikajúcich v odštepnom závode) pred ich odvozom a likvidáciou odbornými firmami.
 • Betroffene Gemeinde: Poprad (okres: Poprad)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,
 • Projektwerber: Slovenský plynáresnký priemysel, š.p., Odštepný závod Poprad
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00686395
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Poprad
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru GAS & OIL spol. s r.o. Poprad

  Fotografie