| Print

Odkanalizovanie a výstavba ČOV pre Olšavský mikroregión

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Odkanalizovanie splaškových vôd z obci Svinica, Košický Klečenov, Nižná Kmenica, Vyšná Kamenica, Herľany a Rankovce a ich prečistenie na ČOV.
 • Betroffene Gemeinde: Ruskov, Herľany, Vyšná Kamenica, Ďurkov, Kecerovce, Svinica, Bačkovík, Košický Klečenov, Nižná Kamenica, Rankovce (okres: Košice - okolie)
 • Projektwerber: Olšanský mikroregión, Nižná Kamenica
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35548606
 • Genehmigungsbehörde: ObÚ ŽP Košice - okolie
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.