Preskočit na obsah
| Print

Odkanalizovanie pohraničných obcí Lastovce - Luhyňa - Kazimír - Brezina. Rozšírenie ČOV Michaľany

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zabezpečiť environmentálne vyhovujúci spôsob likvidácie splaškov z prihraničných obcí.
 • Betroffene Gemeinde: Kazimír, Brezina, Lastovce, Michaľany, Luhyňa (okres: Trebišov)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Združenie prihraničných obcí pre VKČOV
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35536225
 • Genehmigungsbehörde: OU Trebišov
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Proeko - Poprad
  Právoplatné rozhodnutie
  02.07.2002