| Print

Odkanalizovanie obcí Dlhé Pole, Svederník, Divina

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 10.6 Cistiarne odpadových vôd a kanalizacné siete
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen