| Print

Obytný súbor Žilina-Vlčince V

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom stavby je vybudovanie bytových jednotiek v priamej nadväznosti na existujúce sídlisko Vlčince
 • Betroffene Gemeinde: Žilina (okres: Žilina)
 • Projektwerber: Kastor s.r.o.,Štúrova 3,811 02 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31345514
 • Genehmigungsbehörde: Mestský úrad Žilina
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.