Preskočit na obsah
| Print

OBYTNÝ SÚBOR SLNEČNÁ PLÁŇ - PARK

  • Gesetz: 24/2006 novela 372/2021 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen