Preskočit na obsah
| Print

OBYTNÝ SÚBOR ŠKULTÉTYHO ULICA, BRATISLAVA

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.14 Priemyselné zariadenia na vedenie pary, plynu a teplej vody 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Zmena navrhovanej činnosti sa týka navrhovanej činnosti, ktorá je v Bratislavskom kraji, na území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese Bratislava III v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti mení objekt parkovacieho domu na Polyfunkčný objekt B10.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Nové Mesto (okres: Bratislava III)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo životného prostredia SR
  Námestie Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava
 • Projektwerber: Bavint, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36725994
 • Genehmigungsbehörde: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 3216/1, 831 04 Bratislava
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zmena navrhovanej činnosti

  Informácia pre verejnosť
  16.10.2019
  Text der Benachrichtigung über die Änderung
  16.10.2019
  16.10.2019
  Rozhodnutie pred nadobudnutím právoplatnosti
  17.01.2020
  Právoplatné rozhodnutie
  25.02.2020