| Print

Obytný súbor Páleničky Námestovo

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Výstavba obytného areálu je plánovaná z dôvodu potreby ubytovania pracovníkov zamestnaných v priemyselnom areáli PUNCH Campus Námestovo
 • Betroffene Gemeinde: Námestovo (okres: Námestovo)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva,Ministerstvo vnútra,Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: R-Interarch spol.s.r.o,J.Stanislava,841 05 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 31382576
 • Genehmigungsbehörde: Mestský úrad Námestovo
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.