| Print

OBYTNÝ SÚBOR HALALOVKA, TRENČÍN - JUH

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Výstavba a prevádzka navrhovaných 5 bytových domov a príslušnej infraštruktúry v meste Trenčín.
 • Betroffene Gemeinde: Trenčín (okres: Trenčín)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Trenčín
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Hviezdoslavova 3, 91149 Trenčín
 • Projektwerber: MONOLIT Slovakia, s.r.o. Trenčín
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 34125388
 • Genehmigungsbehörde: Mesto Trenčín
  Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  15.01.2020
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie EKO-GEO-CER, s.r.o. Bratislava
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  15.01.2020