| Print

Obytný súbor "Bystrická - Mečíková", Bratislava

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Výstavba obytného súboru.
 • Betroffene Gemeinde: Bratislava - Devínska Nová Ves (okres: Bratislava IV)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: DE BOND s.r.o, Trenčín
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 34151851
 • Genehmigungsbehörde: MÚ Bratislava - Devínska Nová Ves
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.