| Print

Obytný komplex Pod lipami

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.16 Projekty rozvoja obcí vrátane a) pozemných stavieb alebo ich súborov (komplexov), ak nie sú uvedené v iných položkách tejto prílohy b) statickej dopravy c) územných plánov zóny, ktoré nahrádzajú územné rozhodnutie pre cinnosti uvedené v písmenách a) a b)

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom je výstavba a prevádzka obytného komplexu.
 • Betroffene Gemeinde: Žilina (okres: Žilina)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Projektwerber: Budatín Residence, s.r.o., Záhradnícka 153, 821 08 Bratislava
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: mesto Žilina
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Podnet

  Podnet podal Občianske združenie Budúcnosť Budatína, Slovenských dobrovoľníkov 426/32, 010 03 Žilina
  Informácia pre verejnosť
  15.01.2020
  Text podnetu
  15.01.2020