| Print

Obnova ENO B- blok 125 MW, Nováky, Zemianske Kostoľany

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Výmena technologického zariadenie v prevádzke ENO B - bl. 3, 4 za novú technologickú jednotku.
 • Betroffene Gemeinde: Nováky, Zemianske Kostoľany (okres: Prievidza)
 • Projektwerber: Slovenské elektrárne a.s.,Elektrárne Nováky,závod
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 35829052
 • Genehmigungsbehörde: Obec Zemianske Kostoľany,SIŽP -IŽP Banská Bystrica
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.