Preskočit na obsah
| Print

Objekty individuálnej rekreácie - Drevenice Liptovská Štiavnica

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: *.* Iný dôvod posudzovania
 • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom je realizácia samostatných objektov určených na prechodné rekreačné ubytovanie. Dispozične sú riešené ako apartmány.
 • Betroffene Gemeinde: Liptovská Štiavnica (okres: Ružomberok)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad ŽP Žilina
 • Projektwerber: Ing. Ján Belko
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: Obec Liptovská Štiavnica
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Informácia o zámere
  02.05.2022
  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie RNDr. Mária Zuskinová, Z&M consult, 034 95 Likavka 276
  Text der vorläufigen Umweltstudie
  02.05.2022

  Rozsah hodnotenia

  Text des Umfangs der Bewertung des Vorhabens
  30.06.2022

  Umweltverträglichkeitserklärung

  Bearbeiter der UVE für das strategische Dokument RNDr. Mária Zuskinová, Z&M consult, 034 95 Likavka 276