Preskočit na obsah
| Print

Obecný vodovod, vodojem, kanalizácia a ČOV, Hincovce

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Výstavba obecného vodovodu s akumulačným vodojemom 100 m3, odkanalizovanie obce splaškovou kanalizáciou a výstavba dvoch (jedna pre miestnu časť Trsťany, druhá pre miestnu časť Hincovce) mechanicko - biologických čistiarní odpadových vôd (ČOV) typu PROX, zostavených z aktivačnej nádrže, dosadzovacej nádrže a kalojemu.
 • Betroffene Gemeinde: Hincovce (okres: Spišská Nová Ves)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Obec Hincovce
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00329126
 • Genehmigungsbehörde: OU Spišská Nová Ves
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Bearbeiter der vorläufigen Umweltstudie Balco Jarolím, Sp. Hrušov 19
  Právoplatné rozhodnutie