| Print

Obchodné centrum Fastav Vranov nad Topľou

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom stavby je uspokojenie potrieb obyvateľstva pri nákupe potravín a ostatného bežného sortimentu spotrebiteľského tovaru.
 • Betroffene Gemeinde: Vranov nad Topľou (okres: Vranov nad Topľou)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: Fastav Development - SR, spol. s.r.o.
 • ID-Nr. des Projektwerbers:
 • Genehmigungsbehörde: MÚ Vranov nad Topľou
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.