| Print

Obchodné centrum Fastav Brezno

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Účelom stavby je uspokojenie potrieb obyvateľstva pri nákupe potravín a ostatného bežného spotrebiteľského sortimentu.
 • Betroffene Gemeinde: Brezno (okres: Brezno)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: Fastav Development - SR spol. s.r.o., Žilina
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36387886
 • Genehmigungsbehörde: MÚ Brezno
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.