| Print

Obaľovacie centrum Horný Tisovník

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 6.4 Obalovne živicných zmesí
  • Povinné hodnotenie

Grundlegende Informationen