| Print

Nový expedičný sklad nealkoholických nápojov vo výrobnom závode spoločnosti Walmark nápoje SR, spol. s.r.o. v Kamenci pod vtáčnikom

 • Gesetz: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.14 Urbanistické rozvojové projekty vrátane výstavby, bytových jednotiek, veľkých obchodných jednotiek, obchodných reťazcov, parkovísk, garáží, veľkokapacitných skladov
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Skladovanie vyrobených nealkolholických nápojov pred ich expedíciou.
 • Betroffene Gemeinde: Kamenec pod Vtáčnikom (okres: Prievidza)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo vnútra, Ministerstvo životného prostredia,
 • Projektwerber: WALMARK NÁPOJE , spol. s.r.o. Žilina
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 36320145
 • Genehmigungsbehörde: OÚ Kamenec pod Vtáčnikom
 • Dokumente

  Po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je dokumentácia uchovaná v evidencii príslušného orgánu.