| Print

Nižné Nemecké - kanalizácia a ČOV

 • Act: 391/2000 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 10.6 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Odkanalizovanie obce, čistenie splaškových odpadových vôd v obci.
 • Betroffene Gemeinde: Nižné Nemecké (okres: Sobrance)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo vnútra,
 • Projektwerber: Obec Nižné Nemecké
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00325538
 • Genehmigungsbehörde: ObÚ Nižné Nemecké, OÚ Sobrance
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Envirolene s.r.o., Košice
  Právoplatné rozhodnutie
  19.12.2003

  Fotografie