| Print

Nízkouhlíková stratégia mesta Banská Štiavnica

 • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Bereich: podla § 4, ods. 2
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Podľa § 31 písm. a) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je obec povinná vypracovať koncepciu rozvoja v oblasti tepelnej energetiky v súlade s energetickou politikou Slovenskej republiky. Koncepcia rozvoja obce sa po schválení obecným zastupiteľstvom stáva odvetvovou koncepciou a použije sa pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie.
 • Betroffene Gemeinde: Banská Štiavnica (okres: Banská Štiavnica)
 • Zuständige Behörde: Okresný úrad Banská Štiavnica
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Križovatka 4, 96901 Banská Štiavnica
 • Vermittler: Mesto Banská Štiavnica
 • ID-Nr. des Vermittlers: 00320501
 • Genehmigungsbehörde: mestské zastupiteľstvo mesta Banská Štiavnica
 • Dokumente

  Stand Krok Dokument Dátum

  Oznámenie

  Oznámenie
  14.05.2020
  14.05.2020
  14.05.2020
  Rozhodnutie zo zisťovacieho konania
  01.07.2020
  Text des strategischen Dokumentes
  14.05.2020
  14.05.2020