| Print

Nitra - ČOV

 • Act: 127/1994 Z.z. časť EIA
 • Vorhaben: 9.3 Čistiarne odpadových vôd a kanalizačné siete
 • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen

 • Zweck des Projektes: Realizáciou investície sa vytvorí predpoklad pre ďalší rozvoj mesta z hľadiska rozvoja bytovej výstavby i priemyslu a zvýši sa ochrana povrchových a podzemných vôd celej aglomerácie mesta Nitra, recipientu rieky Nitra a náväzne i medzinárodného toku rieky Dunaj.
 • Betroffene Gemeinde: Nitra (okres: Nitra)
 • Zuständige Behörde: Ministerstvo pôdohospodárstva,
 • Projektwerber: Mesto Nitra
 • ID-Nr. des Projektwerbers: 00308307
 • Genehmigungsbehörde: KÚ Nitra
 • Dokumente

  Stav Krok Dokument Dátum

  Zámer

  Spracovateľ zámeru Hydrocoop spol. s r.o. Bratislava
  Právoplatné rozhodnutie