| Print

Navrhovaná zmena a doplnok ÚPN - mesta Poprad č. 84 v k. ú. Spišská Sobota a Veľká

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
  • Bereich: podla § 4, ods. 1
  • Zistovacie konanie

Grundlegende Informationen