| Print

Náhrada kotla K7 v spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.

  • Gesetz: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť EIA
  • Vorhaben: 2.1 Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spalovanie s tepelným výkonom
  • Druh procesu: Zisťovacie konanie

Grundlegende Informationen